Το www.planetfae.gr παρουσιάζει, σήμερα, ορισμένα βασικά στοιχεία για την σταδιοδρομία του υποψήφιου Δημάρχου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη αι Πρόεδρο της παράταξης, «Δημοκρατική Συνεργασία», κύριο, Κανέλλο Τούντα.Ο κύριος, Κανέλλος Τούντας, είναι Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής / Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης στο τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατέχει διδακτορικό Δίπλωμα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης ενώ επίσης κατέχει μεταδιδακτορικό τίτλο σπουδών στο ίδιο αντικείμενο από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Έχει διδάξει μαθήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο ΤΕΙ Αθήνας καθώς επίσης σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά καθώς επίσης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Έχει επιβλέψει μεγάλο αριθμό Διπλωματικών Εργασιών σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, ενώ συμμετέχει σε τριμελείς Επιτροπές Διδακτορικών Διατριβών. Αρθρογραφεί σε Περιοδικά με Οικονομικό Αντικείμενο ενώ είναι κριτής άρθρων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά.

Διατέλεσε Ελεγκτής και Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ, Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Νίκαιας – Α. Ι. Ρέντη, Υποδιοικητής στον Οργανισμό Αγροτικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικού Νοσοκομείου Νικαίας και τακτικό μέλος στην Α’ Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες.

Σήμερα είναι:

  • Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
  • Μέλος Επιστημονικών Οργανώσεων στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Επιστήμη
  • Μέλος του Μητρώου Εκπαιδευτών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
  • Μέλος του Μητρώου Εκπαιδευτών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών
  • Μέλος του Μητρώου Αξιολογητών του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).

 

Διδασκόμενα Μαθήματα

Γεωργική Λογιστική

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Ερευνητική Δραστηριότητα

Ως μέλος ερευνητικών ομάδων έχει συμμετάσχει σε σειρά χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Επίσης, έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Έχει παρακολουθήσει επίσης πληθώρα σεμιναρίων στην Ευρωπαϊκή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και ένα κύκλο σεμιναρίων  από το HarvardUniversity.

Έχει περισσότερες από πενήντα (50) δημοσιευμένες εργασίες και ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, οι περισσότερες εκ των οποίων αναφέρονται σε ABS list,  καθώς και σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια στα γνωστικά αντικείμενα της  Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Ανάλυσης και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Επίσης, έχει συμμετάσχει στην επιμέλεια συγγραφής δύο βιβλίων ενώ έχει συγγράψει 2 μονογραφίες και έχει συνδράμει με Δημοσιεύσεις σε κεφάλαια Επιστημονικών Βιβλίων στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Έχειπερισσότερες από 140 ετεροαναφορές (google scholar) σε Ακαδημαϊκά περιοδικά.

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ